Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6, Sayfalar 357 - 364 2016-12-26

AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*

Yusuf Cerit [1] , Hatice Kadioğlu Ateş [2] , Serkan Kadioğlu [3]

360 646

This study is a qualitative exploration of the perceptions of primary school teachers of their supervisors using metaphors. Data in this study was obtained from interviews with 106 classroom teachers who had been supervised at least once. They worked at schools in Istanbul during the 2015-2016 academic year in the following districts: Esenler, Küçükçekmece, Başakşehir, Kartal, and Bağcılar. Interviews were coded and analyzed using the content analysis technique. The metaphors teachers used to describe supervisors could be grouped into the following categories: profession, sports, family, fear, food, animals, guidance, and objects. Results show that primary school teachers have mostly negative perceptions of supervisors, which agrees with other studies. To address this, we recommend improving communication between teachers and supervisors.

Metaphors, supervisors, primary school teachers, education, Turkey
 • Alger, C. L. (2009). Secondary Teachers’ Conceptual Metaphors of Teaching and Learning: Changes Over the Career Span. Teaching and Teacher Education, (25), 743–751.
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. Baskı). Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Bakioğlu, A. (2016). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Bakioğlu, A. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık, 317-336.
 • Boydak Özan, M. ve Şener, G. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,41:19-33.
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors and re-imaging education. Teachers College Record, 105(6), 946-977.
 • Çetin, A. (2016). An Analysis of Metaphors Used By High School Students to Describe Physics, Physics Lesson and Physics Teacher. European Journal of Physics Education, 7(2), 1-20.
 • Doğanay, E. (2006). Taşra Birimlerindeki İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yürütülen Teftiş Hizmetlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin, denetçi, yönetici ve sınıf öğretmeni algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Dur, F. (2006). Understanding metaphor: A cognitive approach focusing on identification and interpretation of metaphors in poetry. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Evcim, U. (2008). Örgüt kültürünün algılanmasında metaforların rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Felzman, D. (2014). Using Metaphorical Models for Describing Glaciers. International Journal of Science Education, 36 (16), 2795-2824.
 • Glose, H. G. & Scherr, R. E. (2015). Enacting conceptual metaphor through blending: learning activities embodying the substance metaphor for energy. International Journal of Science Education, 37 (5-6), 839-866.
 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • İbret, B.Ü. & Aydınözü, D. (2011). The metaphors developed by elementary school-second stage students on the concept of "world". Kastamonu Education Journal, 19 (1), 85-102.
 • İlğan, A. (2008). Transıtıon from clınıcal supervısıon to developmental and reflectıve supervısıon .Ahmet Keleşoğlu Journal of Education Faculty, Vol: 25, 263-282
 • Keskinkılıç, K. (2011). Yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Keskinkılıç, K. (Editör). İkinci Baskı. Anlara: Pegem Akademi Yayıncılık, ss. 1-27.
 • Kocabaş, İ. ve Özdemir T. Y. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin denetime ilişkin metaforik algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Korkmaz, T. ve Öner, S. (2013). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış. Ada, S. ve Baysal, Z. N. (Editör). Ankara: Nobel Yayıncılık: 5-35.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2014). Bir değişim hikâyesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-47.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, G. (1998). Metaphor in Management and Organization Theories. Mess, Istanbul.
 • Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-51.
 • Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward asystematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Öz, F., (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No:88.
 • Özmen, F. ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri, hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik kullanıcı arayüzlerinde metaforların kültürlerarası kavranışı (Fransa ve Türkiye’de bir e-öğrenim sitesi üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma). Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-495.
 • Saban, A, Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(2), 461-522.
 • Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 214-226.
 • Tamimi, Y. (2005). Örgüt kültürünün metaforlarla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş–Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011a). Okul Yönetimi. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011b). Teftiş -kavramlar, ilkeler, yöntemler- (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Töremen, F. ve Hozatlı, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin, ilköğretim denetçilerinin kurum denetiminde gösterdikleri liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim. 130, 202-216.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Cerit
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice Kadioğlu Ateş
Ülke: Turkey


Yazar: Serkan Kadioğlu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijaedu280562, journal = {International E-Journal of Advances in Education}, issn = {}, eissn = {2411-1821}, address = {OCERINT International Organization Center of Academic Research}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {357 - 364}, doi = {10.18768/ijaedu.280562}, title = {AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*}, key = {cite}, author = {Cerit, Yusuf and Kadioğlu, Serkan and Kadioğlu Ateş, Hatice} }
APA Cerit, Y , Kadioğlu Ateş, H , Kadioğlu, S . (2016). AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*. International E-Journal of Advances in Education, 2 (6), 357-364. DOI: 10.18768/ijaedu.280562
MLA Cerit, Y , Kadioğlu Ateş, H , Kadioğlu, S . "AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*". International E-Journal of Advances in Education 2 (2016): 357-364 <http://ijaedu.ocerintjournals.org/issue/26677/280562>
Chicago Cerit, Y , Kadioğlu Ateş, H , Kadioğlu, S . "AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*". International E-Journal of Advances in Education 2 (2016): 357-364
RIS TY - JOUR T1 - AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS* AU - Yusuf Cerit , Hatice Kadioğlu Ateş , Serkan Kadioğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18768/ijaedu.280562 DO - 10.18768/ijaedu.280562 T2 - International E-Journal of Advances in Education JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 364 VL - 2 IS - 6 SN - -2411-1821 M3 - doi: 10.18768/ijaedu.280562 UR - http://dx.doi.org/10.18768/ijaedu.280562 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International E-Journal of Advances in Education AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS* %A Yusuf Cerit , Hatice Kadioğlu Ateş , Serkan Kadioğlu %T AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS* %D 2016 %J International E-Journal of Advances in Education %P -2411-1821 %V 2 %N 6 %R doi: 10.18768/ijaedu.280562 %U 10.18768/ijaedu.280562
ISNAD Cerit, Yusuf , Kadioğlu Ateş, Hatice , Kadioğlu, Serkan . "AN INVESTIGATION OF METAPHORS USED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DESCRIBE SUPERVISORS*". International E-Journal of Advances in Education 2 / 6 (Aralık 2017): 357-364. http://dx.doi.org/10.18768/ijaedu.280562