Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6, 383 - 393, 09.12.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.280566

Öz

Kaynakça

 • Allen, W. (1978). Waren-asthetik und angst; probleme der asthetik II. H. Tunç (Çev.). London: Orange Hill.
 • Arlı, M. ve Nazik, M. H. (2003). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1996). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Gökaydın, N. (1998). Eğitimde tasarım ve görsel algı. İstanbul: Meb Yayınları.
 • Özer, N.Ö. (2014). Sanat eğitiminde materyal ruhu: sabundan heykeller. Akademik Bakış Dergisi, 43.
 • Sönmez, V. (2005). Öğretmenin el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARA İLİŞKİN MATERYAL KULLANIMI (SABUNDAN HEYKEL ÖRNEĞİ)

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6, 383 - 393, 09.12.2016
https://doi.org/10.18768/ijaedu.280566

Öz

Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin (n=143) Görsel Sanatlar dersindeki üç boyutlu çalışmalara ilişkin materyal kullanımı ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların ifadelerinden elde edilen ham veriler, nitel çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş, frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Böylece ilkokul öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersinde kullandıkları teknikler, hangi çalışmalara (iki veya üç boyutlu çalışmalar) daha sık yer verdikleri, hangi çalışmalardan (iki veya üç boyutlu çalışmalar) daha çok verim aldıkları, üç boyutlu çalışmalardan hangilerini tercih ettikleri, üç boyutlu çalışmalarda hangi materyal ve teknikleri kullandıkları ve hangi amaca yönelik bu çalışmaları yaptırdıkları ile “heykel” çalışması yaptırıyorlarsa hangi materyalleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Ankette yer alan açık uçlu sorular ile, öğretmenlerin üç boyutlu çalışmalar ile ilgili görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, ilkokul öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersinde iki boyutlu çalışmalara daha sık yer verdiği (f=140, %=97,9), üç boyutlu çalışmalardan en çok maske yapımını (f=50, %=39,4) tercih ettikleri, üç boyutlu çalışmalar yaptırırken en çok oyun hamuru (f=101, %=38,8) kullandıkları ve en çok el becerileri geliştirmeye yönelik (f=110, %=33,4) üç boyutlu çalışmalar yaptırdıkları, heykel çalışmalarında en çok atık malzemeler (f=28, %=30,1) kullandıkları belirlenmiştir. Üç boyutlu çalışmalar yaptırırken ilkokul öğretmenlerinin materyal kullanmama nedenlerinin; ortamın elverişsiz olması, öğretmenin bilgi eksikliği, materyale ulaşma sorunu, ekonomik sebepler, sürenin yetersizliği, seviyeye (yaşa) uygun görülmemesi, sınıf mevcudunun fazla olması, materyalin güvenli görülmemesi, aile desteğinin olmaması, temizlik sorunu, dersin önemsiz görülmesi ve basılı kaynak yetersizliği olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Görsel Sanatlar, üç boyutlu çalışmalar, materyal, heykel, ilkokul öğretmenleri

Abstract

In this research it is aimed to determine primary school teachers’ (n=143) views with respect to the material usage of three-dimensional works in visual arts lesson. The unrefined data acquired by the statements of the participants is analyzed with qualitative analysis techniques and also frequency, percentage analyses are performed. By this way techniques used by primary school teachers in Visual Arts course, to which works (two or three-dimensional work) they gave more importance, from which works (two or three-dimensional work) they took more efficiency, which of the three-dimensional works they preferred, which materials and techniques they used in three-dimensional works, for what reason they made these works and which materials they preferred to use while making “sculpture” work were determined. With open-ended questions in the questionnaire, it was aimed to put forward teachers’ views on three-dimensional studies. According to findings from the study, Primary school teachers use two-dimensional works more often three-dimensional works (f=140, %=97,9), They opt for mask making the most regarding three-dimensional works (f=50, %=39,4), They use play dough during their three-dimensional works (f=101, %=38,8), They perform three-dimensional works aiming at developing handcraft skills (f=110, %=33,4) and in sculpture performing they use waste material (f=28, %=30,1) the most. The reasons why primary teachers do not use three-dimensional works in Visual Arts course can be summarized as follows: unfavorable environment, the teacher's lack of knowledge, material access problems, economic reasons, the lack of time, inadmissibility to the level (age), crowded classes, failure to see the material secure, the lack of family support, hygiene problem, seeing the course insignificant and lack of resources.

Kaynakça

 • Allen, W. (1978). Waren-asthetik und angst; probleme der asthetik II. H. Tunç (Çev.). London: Orange Hill.
 • Arlı, M. ve Nazik, M. H. (2003). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1996). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Gökaydın, N. (1998). Eğitimde tasarım ve görsel algı. İstanbul: Meb Yayınları.
 • Özer, N.Ö. (2014). Sanat eğitiminde materyal ruhu: sabundan heykeller. Akademik Bakış Dergisi, 43.
 • Sönmez, V. (2005). Öğretmenin el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nermin Özcan ÖZER
Türkiye


Ayşe KALKAN Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 25 Aralık 2016
Kabul Tarihi 12 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 6

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Education İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARA İLİŞKİN MATERYAL KULLANIMI (SABUNDAN HEYKEL ÖRNEĞİ) %A Nermin Özcan Özer , Ayşe Kalkan %T İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARA İLİŞKİN MATERYAL KULLANIMI (SABUNDAN HEYKEL ÖRNEĞİ) %D 2016 %J IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education %P 2411-1821-2411-1821 %V 2 %N 6 %R doi: 10.18768/ijaedu.280566 %U 10.18768/ijaedu.280566

                                                           Published and Sponsored by OCERINT International © 2015

                                                                              Contact: ijaedujournal@hotmail.com