Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 9, 660 - 665, 27.12.2017
https://doi.org/10.18768/ijaedu.370667

Öz

Kaynakça

  • Atas E., Sınıf Ortamında Elektronik Sınav Sisteminin, Tasarımı Ve Uygulanması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, 2011 Ege M., Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Sisteminin Tasarımı Ve Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2013 Tekin,H.: Ölçme ve Değerlerdirme, Yargı Yayınları, Ankara, Türkiye, (1996). Oktaylar, H.C.: Kpss Eğitim Bilimleri., Yargı Yayınları, Ankara, Türkiye, (2008). Tekin,H.: Eğitimde Ölçme ve Değerlerdirme, Mars Yayınları, Ankara, Türkiye, (1977). Turgut, M.F.: Eğitimde Ölçme ve Değerlerdirme Metodları, Saydam yayınları, Ankara, Türkiye, (1984). Scannell,D.P.; Tracy,D.P.: Testing And Measurement In The Classroom, Houghton Mifflin Compony, Boston, USA, (1975). Gronlund, N.E.: Measurement and Evaliation İn Teaching, 5 th edition, Macmillan Publishing Company, New York, USA, (1985) Thorndike, R.L.; Hagen, E.P.: Measurement And Evaluation İn Psychology And Education, John Wiley And Sons İnc., New York, USA, (1968).

NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 9, 660 - 665, 27.12.2017
https://doi.org/10.18768/ijaedu.370667

Öz

Bu çalışmada çoktan seçmeli test sınavları cevap kâğıtlarının görüntü işlemeye dayalı okunması için bir yazılım tasarımı ve uygulaması ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sınav kâğıtlarının okunması ve değerlendirmesi işlemi eğiticilerin zamanının önemli bir kısmını alan önemli bir aktivitedir. Bu işlemin doğru ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi eğitimin değerlendirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın uygulama kısmında NI LabVIEW yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen bir yazılım ile optik okuma cihazına ihtiyaç duymadan, herhangi bir fotokopi makinesinde JPEG formatında taratılmış cevap kâğıtlarının otomatik okutulması işlemi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yazılımın ön denemeleri 50 soru için hazırlanmış cevap kâğıtları ile yapılmış ve başarılı sonuçlar alındığı görülmüştür. Sadece bir bilgisayara ve JPEG formatında tarama yapılmasına ihtiyaç duyan sistem pahalı optik okuma cihazları ile kıyaslandığında yüksek hız ve doğruluk yanında, basitliği ile çok daha geniş öğretmen kitlesi tarafından kullanılabilme özeliğine sahip olma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynakça

  • Atas E., Sınıf Ortamında Elektronik Sınav Sisteminin, Tasarımı Ve Uygulanması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, 2011 Ege M., Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Sisteminin Tasarımı Ve Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2013 Tekin,H.: Ölçme ve Değerlerdirme, Yargı Yayınları, Ankara, Türkiye, (1996). Oktaylar, H.C.: Kpss Eğitim Bilimleri., Yargı Yayınları, Ankara, Türkiye, (2008). Tekin,H.: Eğitimde Ölçme ve Değerlerdirme, Mars Yayınları, Ankara, Türkiye, (1977). Turgut, M.F.: Eğitimde Ölçme ve Değerlerdirme Metodları, Saydam yayınları, Ankara, Türkiye, (1984). Scannell,D.P.; Tracy,D.P.: Testing And Measurement In The Classroom, Houghton Mifflin Compony, Boston, USA, (1975). Gronlund, N.E.: Measurement and Evaliation İn Teaching, 5 th edition, Macmillan Publishing Company, New York, USA, (1985) Thorndike, R.L.; Hagen, E.P.: Measurement And Evaluation İn Psychology And Education, John Wiley And Sons İnc., New York, USA, (1968).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihat Akkuş (Sorumlu Yazar)
0000-0002-3891-5340
Türkiye


Ümit Kıcık Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 1 Ekim 2017
Kabul Tarihi 3 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 9

Kaynak Göster

EndNote %0 International E-Journal of Advances in Education NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI %A Nihat Akkuş , Ümit Kıcık %T NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI %D 2017 %J IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education %P 2411-1821-2411-1821 %V 3 %N 9 %R doi: 10.18768/ijaedu.370667 %U 10.18768/ijaedu.370667

                                                           Published and Sponsored by OCERINT International © 2015

                                                                              Contact: ijaedujournal@hotmail.com