Ücret Politikası

Sempozyumlarımızda sunulan bildirilerin dergimizde yayımından ücret alınmaz. Bu bildirilerin, dergide basımları için hakem sürecinden geçip, 2 olumlu hakem raporu almaları gerekir.
Diğer makaleler için 100 dolar yayım ücreti alınır. Bu makalelerinin de dergide basımları için hakem sürecinden geçip, 2 olumlu hakem raporu almaları gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi için: ijaedujournal@hotmail.com

Yayım Ücreti: 100.00 USD

 Published and Sponsored by OCERINT International © 2015 - 2023

Contact: ijaedujournal@hotmail.com

Creative Commons License

International E-Journal of Advances in Education by IJAEDU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ijaedu.ocerintjournals.org